Hoạt động

TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH ANH CHỊ SỰ DUNG
MANG NIỀM VUI TỚI NHỮNG THIÊN THẦN NHỎ
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH ANH NGUYỄN VĂN TÌNH
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO BÀ LÊ THỊ HƯƠNG
TẬN CÙNG CỦA SỰ KHỔ ĐAU
MONG LẮM MỘT NGÔI NHÀ
CARITAS THANH HOÁ KHAI XUÂN
Trao quà Tết cho bệnh nhân tâm thần