Hoạt động

TRAO NHÀ CHO GIA ĐÌNH ÔNG NGUYỄN NGỌC HẢI – XÃ VĨNH HOÀ, HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH ANH LÊ TRUNG HIẾU
THĂM GIA ĐÌNH ANH QUÁCH VĂN LỤC
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH ANH NGUYỄN ĐỨC MẠNH
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH CHỊ HIỀN
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH ANH CHỊ SỰ DUNG
MANG NIỀM VUI TỚI NHỮNG THIÊN THẦN NHỎ