Hoạt động

TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH THUỶ VIỆT
GIA CẢNH CỦA BÀ NGUYỄN THỊ ĐÀO
ĐEM NGUỒN NƯỚC SẠCH ĐẾN CHO CÁC EM
NGƯỜI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA
Trao quà cứu trợ Covid-19 cho bà con dân tộc tại xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
GIA CẢNH CỦA GIA ĐÌNH ÔNG NGUYỄN VĂN MAI
Một miếng khi đói bằng một gói khi no