Hoạt động

THĂM GIA ĐÌNH ANH QUÁCH VĂN LỤC
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH ANH NGUYỄN ĐỨC MẠNH
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH CHỊ HIỀN
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH ANH CHỊ SỰ DUNG
MANG NIỀM VUI TỚI NHỮNG THIÊN THẦN NHỎ
CARITAS GIÁO PHẬN THANH HÓA: TRAO TẶNG ÁNH SÁNG PHỤC SINH TRONG CƠN ĐẠI DỊCH
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH ANH NGUYỄN VĂN TÌNH
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO BÀ LÊ THỊ HƯƠNG