Hoạt động

Caritas Thanh Hóa: “ Khóa Tập Huấn Tham Vấn  Bảo Vệ Sự Sống Giáo Tỉnh Hà Nội Do Caritas Việt Nam Tổ Chức”
Caritas Thanh Hóa: “Ước Mơ Đã Trở Thành Hiện Thực”