Tài Liệu – Video – Hình Ảnh

VCAL TV – Talk show phỏng vấn cha Giám Đốc Caritas Thanh Hóa phaolo Nguyễn Văn Thường, ” Gây quỹ giúp làng chài ở tỉnh Thanh Hóa”
Talk Show: phỏng vấn cha GĐ Caritas Thanh Hóa với đài Saigon TV – Tiếng khóc từ những dòng sông
TIẾNG KHÓC TỪ NHỮNG DÒNG SÔNG