Tài Liệu – Video – Hình Ảnh

PHẬN NGƯỜI CÔI CÚT
Bài nói chuyện với giới cao niên của giáo xứ Gia Hà, giáo phận Thanh Hóa nhân ngày lễ Bổn Mạng kính Thánh Gioan Kim và Anna.
GIA CẢNH CỦA GIA ĐÌNH ANH LÊ VĂN ĐỨC