Tài Liệu – Video – Hình Ảnh

Tiếng khóc nghẹn ngào của đứa con bị mẹ bỏ lại để đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR
GIA CẢNH ANH CẦM BÁ MẾN
TRAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO GIA ĐÌNH BÀ ĐẰNG
GIA CẢNH CỦA BÀ LÊ THỊ SẦM