Uncategorized

Trao quà cứu trợ Covid-19 cho bà con dân tộc tại xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
Trao quà cứu trợ Covid-19 cho bà con nghèo dân tộc H’Mong tại xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá.
THĂM GIA ĐÌNH ANH QUÁCH VĂN LỤC
TRAO NHÀ CHO GIA ĐÌNH EM NGUYỄN VĂN CÔNG