Giới thiệu

Tổ chức Caritas Việt Nam, một tổ chức bác ái, từ thiện của Giáo hội Công giáo Việt Nam (thuộc Ủy ban Bác ái xã hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam) được hoạt động dưới hình thức hội đoàn tôn giáo, trong lĩnh vực từ thiện, nhân đạo.

 

Caritas” theo nguyên ngữ Latinh có nghĩa là Yêu Thương – Bác ái. Caritas là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa dành cho mọi người, một tình yêu tự do và không biên giới. Caritas minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa giữa chúng ta, một tình yêu dành cho mọi dân tộc, cách riêng cho những người nghèo khổ.

Nguyên tắc hoạt động

 

Caritas hoạt động theo những nguyên tắc luân lý Kitô giáo và Giáo huấn xã hội của Hội thánh Công giáo:
–    Bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người ở mọi nơi và mọi thời
–    Dấn thân hoạt động nhằm giảm thiểu đói nghèo bằng cách chọn lựa ưu tiên phục vụ người nghèo
–    Duy trì sự hiệp nhất trong Gia đình Caritas
–    Cổ võ tình liên đới và cộng tác tại địa phương cũng như quốc tế
–    Bảo vệ môi trường sống trong sạch, lành mạnh.

Caritas Quốc tế

Caritas Quốc tế (Caritas Internationalis) là một tổ chức bác ái trên phạm vị toàn cầu của Hội thánh Công giáo, bao gồm 165 thành viên. Tổ chức này được thành lập từ năm 1951, hiện nay đang hoạt động trên 200 vùng lãnh thổ. Trụ sở của Caritas Quốc tế đặt tại Vatican; có văn phòng tại New York (Hoa Kỳ), Geneva (Thuỵ Sĩ) và làm việc với các tổ chức quốc tế khác.
Caritas Quốc tế hoạt động trong ba lãnh vực chính: cứu trợ khẩn cấp, phát triển bền vững và xây dựng hoà bình không phân biệt tôn giáo, quốc gia, chủng tộc.

 

Caritas Việt Nam

Caritas Việt Nam là tổ chức hoạt động bác ái xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), được thành lập năm 1965.
Từ tháng 06 năm 1976, Caritas Việt Nam được yêu cầu ngưng hoạt động.
Ngày 02 tháng 07 năm 2008, Caritas Việt Nam tái hoạt động. Vào tháng 03 năm 2011, Caritas Việt Nam gia nhập Caritas Á châu và trở thành thành viên chính thức của Caritas Quốc tế vào tháng 05 năm 2011.

Tầm nhìn

Cộng đồng thực thi bác ái theo tinh thần Tin Mừng, xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương.

Sứ mạng

(1)    Gây ý thức thực hành Lời Chúa bằng đời sống bác ái, chia sẻ nơi các Kitô hữu.
(2)    Giúp HĐGMVN thực hiện các công tác bác ái xã hội theo các mục đích và tôn chỉ đã đề ra.
(3)    Hợp tác với các tổ chức từ thiện bác ái trong cũng như ngoài nước để thực hiện các hoạt động bác ái xã hội.
(4)    Phối hợp với Caritas các Giáo phận để tổ chức các hoạt động bác ái xã hội, thực hiện các chương trình và dự án theo kế hoạch đề ra.

Đối tượng phục vụ

Đối tượng phục vụ của Caritas Việt Nam là con người, ưu tiên những người nghèo cả vật chất lẫn tinh thần, bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội, thiếu những điều kiện sống căn bản của con người.

Lãnh vực hoạt động

–    Cứu trợ
–    Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong và người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.
–    Khuyến học
–    Hỗ trợ người nghèo tạm cư
–    Phát triển cộng đồng
–    Nông nghiệp bền vững