CARITAS THANH HÓA

Địa chỉ: 50 Nguyễn Trường Tộ – Phường Trường Thi – TP. Thanh Hóa

Email: caritasgpthanhhoa@gmail.com

Cha Giám Đốc: Phaolô Nguyễn Văn Thường

Số điện thoại: 0975369436

Email: frthuongmtc@gmail.com

Sơ. Maria Bùi Thị Hiền

Thư ký

Chuyên trách ban Khuyết Tật – Khuyến Học

Số điện thoại: 0914555363 – 0962279077

Email:  hienbui251084@gmail.com

Sơ Anna Phạm Thị Sang

Chuyên trách ban HIV – Y Tế

Số điện thoại: 01248031789

Email: annaspham@gmail.com

Sơ Anna Nguyễn Thị Hà

Chuyên trách Bảo Vệ Sự Sống

Số điện thoại :0348031789

Anh Gioan Đỗ Minh Duy

Chuyên Trách Ban Truyền Thông – Môi Trường

Người nghèo – Nước Sạch

Số điện thoai: 0978304307

Email: minhduytx@gmail.com