CARITAS THANH HÓA

Địa chỉ: 50 Nguyễn Trường Tộ – Phường Trường Thi – TP. Thanh Hóa

Email: caritasgpthanhhoa@gmail.com

Cha Giám Đốc: Phaolô Nguyễn Văn Thường

Số điện thoại: 0975369436

Email: frthuongmtc@gmail.com

Nữ Tu Anna Phạm Thị Sang

Nhân Viên Văn Phòng

Số điện thoại: 0378032780 – 0377152564

Email:  annaspham@gmail.com

Nữ Tu Trần Thị Nhiệm

Nhân Viên Văn Phòng

Số điện thoại: 0914555363

Email: nhiemtranmtg@gmail.com