Bài nói chuyện với các em giới trẻ giáo xứ Đông Yên về kỹ năng tự chủ bản thân

https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/10223691644181568/?__cft__[0]=AZUpcA6OdREf0He0JAJbhoZzDg-NzkLNW-nJsCxUW-CduSVHcEO6zhfGyudnI3lsx8a_t62qKLQk62rMaMUVruTluoOm-LUQyX2Gv4tWQpzQpzH2mpRiT0O5V1YqCJBqzBJ1x5Q33X9l3kKy5eyRyh2m&__tn__=%2CO%2CP-R

BTT CARITAS THANH HÓA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *