CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY

CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY

Trong tâm tình của Mùa Chay Thánh, Caritas Thanh Hoá cùng với giáo xứ Kẻ Bền đã đến bản Ún của xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá để trao những món quà yêu thương cho bà con dân tộc H’MÔ

CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY
CARITAS THANH HOÁ – BÁC ÁI MÙA CHAY

NG. Những phần quà này là sự hy sinh, sẻ chia của những người Công Giáo vẫn thường làm trong Mùa Chay Thánh. Hy vọng nó sẽ mang đến cho bà con dân bản một chút hơi ấm của tình Chúa và tình người. Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khổ trong Mùa Chay Thánh này. Xin Chúa đong đầy “những đấu đã dằn đã lắc mà đổ vào vạt áo” của quí vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *