CARITAS THANH HOÁ BÀN GIAO HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SẠCH CHO GIÁO XỨ GIA HÀ

CARITAS THANH HOÁ BÀN GIAO HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SẠCH CHO GIÁO XỨ GIA HÀ
Xin hết lòng cảm ơn hai chị em: Nguyễn Hồng Yến và Nguyễn Nhật Trinh, Arlington, Texas, USA đã tài trợ hệ thống lọc nước này.
https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10224373998880009/10224373791314820/
https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10224373998880009/10224373800435048
https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10224373998880009/10224373966039188
https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10224373998880009/10224373975359421
https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10224373998880009/10224373984599652

BTT CARITAS THANH HÓA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *