Caritas Thanh Hóa: Tặng Chăn Ấm Cho Người Nghèo

Caritas Thanh Hóa dưới sự trợ giúp của Hội Bác Ái Ilazaro, tiếp tục mang “Hơi Ấm” đến cho những người nghèo tại giáo xứ Tam Tổng (18/9/2018)

Một số hình ảnh: