Caritas Thanh Hóa: Tặng Chăn Ấm Cho Người Nghèo

Caritas Thanh Hóa dưới sự trợ giúp của Hội Bác Ái Ilazaro, tiếp tục mang “Hơi Ấm” đến cho những người nghèo tại giáo xứ Tam Tổng (18/9/2018)

Một số hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *