Caritas Thanh Hóa Tặng Nhà Tình Thương

Caritas Thanh Hóa tiếp tục trao tặng nhà Tình Thương cho gia đình ông Nguyễn Văn Long , bị khiếm thị tại Giáo xứ Hữu Lễ !

BTT. Caritas Thanh Hóa