Chẳng cầm được nước mắt!

Người đăng: Justin Nguyen vào Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Người đăng: Justin Nguyen vào Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

BTT Caritas Thanh Hóa – GĐ caritas Thanh Hóa. Lm phaolo Nguyễn Văn Thường