Chẳng cầm được nước mắt!

https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10221327382076493/10221327365636082/?type=3&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10221327382076493/10221327368756160/?type=3&theater

BTT Caritas Thanh Hóa – GĐ caritas Thanh Hóa. Lm phaolo Nguyễn Văn Thường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *