Chỉ cần một nhát cuốc lên đầu cũng đủ làm cho người con trai bị đơ suốt mấy chục năm trời. Thật tội nghiệp cho hoàn cảnh của hai mẹ con.

Chỉ cần một nhát cuốc lên đầu cũng đủ làm cho người con trai bị đơ suốt mấy chục năm trời. Thật tội nghiệp cho hoàn cảnh của hai mẹ con.

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Chủ nhật, 28 tháng 6, 2020

 

BTT Caritas Thanh Hóa