CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN NHẬN

CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN NHẬN
“Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6, 38).
Trong Tin Mừng Chúa Giê su đã hứa như vậy thì chắc chắn Ngài sẽ giữ lời hứa mà trả công bội hậu cho quý ân nhân, những người đã quảng đại chia cơm sẻ áo cho những kẻ đói nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *