CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024

CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024

Trong tâm tình của Mùa Chay Thánh, Caritas Thanh Hoá đã lên bản Cơm, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá để thăm hỏi và tặng quà cho bà con dân tộc H’MÔNG. Đây là những công việc bác ái Mùa Chay để qua đó những người có lòng hảo tâm có thể chia cơm sẻ áo cho những người nghèo khổ. Hy vọng những món quà yêu thương này sẽ mang đến cho người dân vùng sâu vùng xa một chút niềm vui và động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Xin Chúa trả công bội hậu cho những ai đã luôn biết quảng đại cho đi.

CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024
CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI MÙA CHAY 2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *