Gia cảnh của bà Lê Thị Hương, xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Gia cảnh của bà Lê Thị Hương, xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Người đăng: Justin Nguyen vào Thứ Ba, 4 tháng 2, 2020

BTT Caritas Thanh Hóa – GĐ caritas Thanh Hóa. Lm phaolo Nguyễn Văn Thường