Hành trình đem “đôi chân” đến cho những người khuyết tật

Caritas Thanh Hóa