Hội Bác Ái Phanxico và Pacific Nails Corp, Cary, NC tài trợ hệ thống lọc nước sạch cho giáo xứ Dương Giao, giáo phận Thanh Hoá

Xin chân thành cảm ơn Hội Bác Ái Phanxico và Pacific Nails Corp, Cary, NC đã tài trợ hệ thống lọc nước sạch cho giáo xứ Dương Giao, giáo phận Thanh Hoá

https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10223851898507826/10223851883867460/

https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10223851898507826/10223851890587628

https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10223851898507826/10223851895627754

BTT Caritas Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *