Hội Bác Ái Phanxico và Pacific Nails Corp, Cary, NC tài trợ hệ thống lọc nước sạch cho giáo xứ Dương Giao, giáo phận Thanh Hoá

Xin chân thành cảm ơn Hội Bác Ái Phanxico và Pacific Nails Corp, Cary, NC đã tài trợ hệ thống lọc nước sạch cho giáo xứ Dương Giao, giáo phận Thanh Hoá

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2020

BTT Caritas Thanh Hóa