Hội Nghị Caritas Việt Nam 2018 Kỷ niệm 10 Năm Tái Hoạt Động: Ngày thứ Ba – Bế Mạc Hội Nghị

 Click để xem  hình ảnh