Khánh thành nhà máy lọc nước giáo xứ Phúc Lạc, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Khánh thành nhà máy lọc nước giáo xứ Phúc Lạc, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá.
Caritas Thanh Hoá xin chân thành cảm ơn hai gia đình Phương – Thuý và Phước – Anh (Houston, Texas, USA) cùng Hội Bác Ái Ilazaro đã tài trợ xây lắp nhà máy lọc nước này.

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

BTT CARITAS THANH HÓA