Khánh thành nhà máy lọc nước tại giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Nhật Đan Trinh (Arlington – Texas – USA) đã tài trợ hệ thống lọc nước này.

https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223172145874435/10223172127193968/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223172145874435/10223172130714056/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223172145874435/10223172135754182/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223172145874435/10223172139994288/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223172145874435/10223172141434324/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223172145874435/10223172142354347/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223172145874435/10223172143434374/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223172145874435/10223172144874410/?type=2&theater

BTT Caritas Thanh hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *