Khánh thành nhà máy lọc nước tại giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Nhật Đan Trinh (Arlington – Texas – USA) đã tài trợ hệ thống lọc nước này.

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

BTT Caritas Thanh hóa