Làm đôi chân cho người què cụt…

https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223257020796255/10223257017476172/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223257020796255/10223257088197940/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223257020796255/10223257128318943/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223257020796255/10223257158159689/?type=2&theater

BTT CARITAS THANH HÓA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *