Lặng mà nghe tiếng …. khóc!

Lặng mà nghe tiếng …. khóc!

Người đăng: Justin Nguyen vào Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

BTT Caritas Thanh Hóa – GĐ caritas Thanh Hóa. Lm phaolo Nguyễn Văn Thường