MANG NIỀM VUI TỚI NHỮNG THIÊN THẦN NHỎ

Mặc dù trời mưa trời gió chúng tôi vẫn lặn lội lên huyện miền núi Ngọc Lặc để trao món quà đặc biệt cho 6 thiên thần bé nhỏ. Nhìn thấy những khuôn mặt rạng ngời, những ánh mắt lần đầu tiên được xem tv lòng chúng tôi tràn ngập hạnh phúc!

https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10222606560735160/10222606545614782/?__cft__[0]=AZWLA5yy7cSe4pbIhZDX36JkModfcIReViuuOcHra_DhNRtXShrLP5lOaL3atpT4YGaGl2emljFLbpVtNriMEgDUqDb_Oc3P032DGmH86LnG7pL_1PwpltIwxAn0x8ipqtO2shOkFW6lCLrrYc1nls0Xj-0SaoGSuHphYQFRWeTaTwuYkc3_jh74FeNiL0L0DSs&__tn__=*bH-y-R

https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10222606560735160/10222606669257873/?__cft__[0]=AZWLA5yy7cSe4pbIhZDX36JkModfcIReViuuOcHra_DhNRtXShrLP5lOaL3atpT4YGaGl2emljFLbpVtNriMEgDUqDb_Oc3P032DGmH86LnG7pL_1PwpltIwxAn0x8ipqtO2shOkFW6lCLrrYc1nls0Xj-0SaoGSuHphYQFRWeTaTwuYkc3_jh74FeNiL0L0DSs&__tn__=*bH-y-R

Nguồn : Bài viết từ Facebook

Justin Nguyen

của Cha Phao Lô Nguyễn Văn Thường ( Giám đốc UB bác ái Caritas TGM Thanh Hóa ,đt:0975-369-436 )

BTT Carritas Thanh Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *