PHÚC THAY AI BIẾT THƯƠNG NGƯỜI, VÌ HỌ SẼ ĐƯỢC THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG

BTT CARITAS THANH HÓA