Talk show (phần 2) trên đài Viet TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas với Hội Bác Ái Ilazaro. Mọi đóng góp xin liên hệ qua số điện thoại: 657-431-9897

BTT Caritas Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *