Talk show trên Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas với Hội Bác Ái Ilazaro. Mọi đóng góp xin liên hệ qua số điện thoại: 657-431-9897 (Phần 1)

BTT Caritas Thanh Hóa