Thăm bà Gấm, người mẹ già có 4 đứa con tâm thần.

Thăm bà Gấm, người mẹ già có 4 đứa con tâm thần, nhưng tháng trước chẳng may mất 1, đó là anh Nam. Cuộc đời của bà chưa bao giờ được sung sướng nên chẳng biết khổ là gì. Cảm ơn Cha Linh (giáo xứ Gia Hà, giáo phận Thanh Hoá) đã luôn quan tâm đến gia đình bà

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

BTT CARITAS THANH HÓA