Thăm bốn mẹ con bà Nhật. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con bà.

 

Thăm bốn mẹ con bà Nhật. Cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con bà.

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

 

 

BTT Caritas Thanh Hóa