Thăm chị Nguyễn Thị Sinh, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Thăm chị Nguyễn Thị Sinh, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223413793755481/10223413778755106/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223413793755481/10223413785915285/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223413793755481/10223413790915410/?type=2&theater

BTT CARITAS THANH HÓA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *