Thăm chị Nguyễn Thị Sinh, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Thăm chị Nguyễn Thị Sinh, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

BTT CARITAS THANH HÓA