Thăm chị Nguyễn Thị Sinh, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Thăm chị Nguyễn Thị Sinh, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

BTT CARITAS THANH HÓA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *