THĂM EM NGUYỄN HỮU VIỆT HOÀNG

Thăm em Nguyễn Hữu Việt Hoàng. Em bị bệnh ly thượng bì bỏng nước bẩm sinh giống bệnh của em Lê Ngọc Nhi và Lò Thị Hải. Thương em quá! 

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

BTT CARITAS THANH HÓA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *