THĂM GĐ ÔNG BÀ HỒNG TRÊN DÒNG SÔNG BƯỞI XỨ THANH

Thăm gia đình ông bà Hồng trên dòng sông Bưởi của xứ Thanh

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

 

BTT CARITAS THANH HÓA