Thăm gia đình ba em mồ côi cả cha lẫn mẹ – tại thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Thăm gia đình ba em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223421588430343/10223421569669874/?type=2&theater

 

BTT CARRITAS THANH HÓA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *