Thăm gia đình ba em mồ côi cả cha lẫn mẹ – tại thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Thăm gia đình ba em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại thị trấn Còng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

 

BTT CARRITAS THANH HÓA