Thư Ngỏ: Gây quỹ giúp các hộ dân chài và dân tộc tiểu số ở tỉnh Thanh Hóa của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa

BTT Caritas Thanh Hóa