Thư Ngỏ Xin Trợ Giúp Xây Nhà Cho Các Hộ Dân Chài – Tỉnh Thanh Hóa