Tiếng khóc từ những dòng sông

Xin hãy chung tay với Caritas Thanh Hoá để cứu lấy những phận đời khổ đau sống trên sông nước và nơi miền núi cao. Họ rất cần những ngôi nhà để che mưa che nắng cho con cái được tung tăng chạy nhảy vui chơi và được đến trường, cho người bệnh có điều kiện chạy chữa, cho người lớn có công ăn việc làm, cho cho người chết có đất để chôn.

Mọi đóng góp xin quý vị liên hệ với cha Phaolo Nguyễn Văn Thường, giám đốc Caritas Thanh Hoá theo số điện thoại: 657-431-9897 (USA) hoặc 0975369436 (VN) hoặc email: frthuongmtc@gmail.com

Hoặc liên hệ với chị Hương Pham, cộng tác viên của Caritas Thanh Hoá tại Hoa Kỳ qua số điện thoại 408-888-5364 hay email: ehpham2001@yahoo.com

Caritas Thanh Hoá rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để dự án xây nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số trên núi và dân chài trên sông sớm được thực hiện.

BTT Caritas Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *