TRAO HỌC BỔNG CHO CÁC EM HỌC SINH NGHÈO TẠI CÁC GIÁO XỨ NGỌC LẪM, KIẾN AN VÀ TÂN SƠN

BTT Caritas Thanh Hóa