Trao tặng ghế ngồi cho giáo họ Lang Chánh – Gx. Hữu Lễ / Gp. Thanh Hóa

Giáo họ Lang Chánh, thuộc giáo xứ Hữu Lễ, giáo phận Thanh Hóa. Được thành lập cách đây mấy chục năm nhưng số giáo dân thật khiêm tốn chỉ trên một trăm người, đa số là người Kinh lên lập nghiệp tại huyện miền núi Lang Chánh. Hiện nay giáo họ vẫn chưa có nhà thờ nên phải làm lễ tại một cái lán mượn tạm của một gia đình giáo dân. Cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Chính vì thế chị Ngọc (fb Bạn Ngọc) đã tài trợ cho 50 chiếc ghế nhựa để mọi người từ nay đi tham dự Thánh Lễ đều có ghế ngồi. Thay mặt cho bà con giáo dân giáo họ Lang Chánh, xin chân thành cảm ơn chị Ngọc đã quảng đại giúp đỡ bà con số ghế nhựa này. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho Chị.

 

https://www.facebook.com/1306334972/videos/pcb.10221841667733313/10221841661133148/?__cft__[0]=AZU2MhT3jP5VmS6kz1qEt9ig4VcfJqocZ0fNuyb7rkVVYXKnsPuInmDjBokzZidIxdhuEWL8BN4e0VcDAkRTGa5KAu38JG9FeAq3AywC3TB2CYntq0xX7tWADuDaOoXLZjU&__tn__=*bH-R

BTT – Lm. Phaolô Nguyễn Văn Thường – Giám đốc Caritas Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *