Trở lại thăm gia đình bà Gấm: một mẹ già 85 tuổi nuôi ba người con không bình thường.

Trở lại thăm gia đình bà Gấm: một mẹ già 85 tuổi nuôi ba người con không bình thường.
Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 5 năm chịu chức Linh Mục của Cha Linh ( Jos Hải Linh ).
Chúc Cha luôn dấn thân tìm đến những người đau khổ bất hạnh để yêu thương và phục vụ họ theo mẫu gương của của vị Mục Tử Nhân Lành là Chúa Giêsu.

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

BTT Caritas Thanh Hóa