Trở lại thăm gia đình chị Quý ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Trở lại thăm gia đình chị Quý ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Hai, 17 tháng 8, 2020

BTT CARITAS THANH HÓA