Xin hãy cứu giúp các gia đình sống trên sông. Xin mọi người xem xong hãy chia sẻ cho nhiều người biết để họ có thể lắng nghe tiếng khóc từ những dòng sông. Mọi đóng góp xin hãy gọi chúng tôi qua các số điện thoại: 657-431-9897 hoặc 480-888-5364

https://www.youtube.com/watch?v=VDlnU5VjPBo&feature=share&fbclid=IwAR2vARVuHn-aVh_BMwF8fnA1ZIlMJ6bbdjBSz1pQqRnOjwMdnVDaqfykIpA

BTT Caritas Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *