Xin hãy cứu giúp các gia đình sống trên sông. Xin mọi người xem xong hãy chia sẻ cho nhiều người biết để họ có thể lắng nghe tiếng khóc từ những dòng sông. Mọi đóng góp xin hãy gọi chúng tôi qua các số điện thoại: 657-431-9897 hoặc 480-888-5364

BTT Caritas Thanh Hóa