Xin tri ân quý ân nhân của Hội Bác Ái Ilazaro đã tài trợ chuyến đi trao quà cho bà con dân tộc H’Mong tại hai xã Mường Lý và Pù Nhi thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá.

Xin tri ân quý ân nhân của Hội Bác Ái Ilazaro đã tài trợ chuyến đi trao quà cho bà con dân tộc H’Mong tại hai xã Mường Lý và Pù Nhi thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá.

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Người đăng: Nguyễn Văn Thường vào Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

BTT CARITAS THANH HOÁ