Xin tri ân quý ân nhân của Hội Bác Ái Ilazaro đã tài trợ chuyến đi trao quà cho bà con dân tộc H’Mong tại hai xã Mường Lý và Pù Nhi thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá.

Xin tri ân quý ân nhân của Hội Bác Ái Ilazaro đã tài trợ chuyến đi trao quà cho bà con dân tộc H’Mong tại hai xã Mường Lý và Pù Nhi thuộc huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá.

https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223367896528079/10223367878887638/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223367896528079/10223367891887963/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223367896528079/10223367895368050/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223367896528079/10223367989050392/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223367896528079/10223367990490428/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223367896528079/10223368065852312/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223367896528079/10223368076052567/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223367896528079/10223368467822361/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223367896528079/10223368471462452/?type=2&theater
https://www.facebook.com/paul.nguyen.75054/videos/pcb.10223367896528079/10223367878887638/?type=2&theater

BTT CARITAS THANH HOÁ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *