XIN TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN VÀ HỘI BÁC ÁI PHANXICO

Trong quý 2 vừa qua, Ủy Ban Caritas Giáo Phận Thanh Hóa đã nhận được 16,000,000VND mà quý ân nhân đã quảng đại giúp đỡ qua Hội Bác Ái Phanxico. Với số tiền này,  Caritas Thanh Hóa đã mua thuốc và một số vật dụng y tế: Khẩu Trang và nước sát trùng, nước rửa tay để chuyển đến tủ thuốc tình thương  tại tủ thuốc Cộng Đoàn Mến Thánh Gía Hữu Lễ.

Đặc biệt trong quý này, Caritas Thanh Hóa đã đến thăm bà con dân tộc H’mong tại huyện Mường Lát của Tỉnh Thanh Hóa, chúng con cũng đã mua một số thuốc thông dụng , và khẩu trang và nước sát trùng để phát cho bà con ở đây trong mùa chống dịch Covid 19.  Bà con dân tộc họ rất đơn sơ và vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ và quan tâm từ quý vị ân nhân và Hội Bác Ái Phanxico. Tuy họ không nói được tiếng Kinh nhiều, nhưng chúng con cũng đã giải thích và nhờ người thông dịch để giúp bà con H’mong ở đây dùng thuốc đúng cách và chống dịch có hiệu quả.

Chúng con xin cảm ơn  quý Ân Nhân và Hội Đồng Quản Trị của Hội Bác Ái Phanxico đã luôn đồng hành cùng Caritas Thanh Hóa chúng con trong công việc mục vụ người nghèo tại Thanh Hóa này. Caritas Thanh Hóa xin hết lòng tri ân sự sẻ chia đầy quảng đại của quý vị.

Chúng con xin quý ân nhân và  quý Hội Đồng Quản Trị BAP tiếp tục giúp đỡ để Caritas Thanh Hóa có điều kiện chu toàn sứ mạng phục vụ và nâng đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật và kém may mắn trong xã hội tại vùng đất Thanh Hóa này.

Nguyện xin Chúa ban bình an và trả công bội hậu cho quý vị và xin Chúa chúc lành cho mọi công việc đầy nghĩa tình yêu thương mà quý vị đang thi hành.

Một số hình ảnh :

LỜI CẢM ƠN
Quý Ân Nhân và Hội Đồng Quản Trị Hội Bác Ái Phanxicô

BTT Caritas THANH HOÁ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *