Sứ Mệnh

Caritas Thanh Hóa là một tổ chức bác ái của giáo phận Thanh Hóa luôn dấn thân phục vụ những người kém may mắn dưới mội hình thức nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho họ thông qua các hoạt động: bảo vệ sự sống, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền con người, cứu trợ các nạn nhân thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khuyến khích các em học sinh nghèo vượt khó, giúp đỡ và hướng nghiệp cho người nghèo, người khuyết tật, người nhiễm HIV và các chương trình bác ái từ thiện khác.